ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Начало

Добре дошли в уеб-страницата на Фондация “Проекти за устойчиво развитие”

Тази уеб-страница е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз представен от Делегацията на Европейската комисия в България по договор за безвъзмездна помощ “Външни дейности на Европейската общност”, програма PHARE, Проект BG 0204.02  Развитие на гражданско общество”.