ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

За нас

Фондация “Проекти за устойчиво развитие” е създадена през 1995 год. с цел да продължи и разшири обхвата на дейностите на Проекта за обучение по управление на околната среда (ЕТР) финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID) в периода 1992-1997 год.  От своето създаване Фондация Проекти за устойчиво развитие-ЕТР” е обучила повече от 1000 представители на местното самоуправление, бизнеса, университети и неправителствения сектор по управление на околната среда и устойчиво развитие. Има изградена партньорска мрежа от общини, асоциации, фирми, НСО и донорски организации.

 

Мисия

Да съдейства за постигане на устойчиво развитие в България в икономически, социален и екологичен аспект чрез усъвършенстване процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво, укрепване на институции, повишаване грижата за околната среда и развитие на гражданското общество.

 

Цели

¨ Да подпомогне усъвършенстване на способностите за вземане на  решения по управление на околната среда;

¨ Да насърчи междусекторния подход между местното самоуправление, бизнеса и нестопанския сектор в решаване на проблеми на устойчивото развитие;

 

решаване на  екологичните проблеми

 

 

За Контакти:

 

Кръстина Мандова, Президент

Фондация Проекти за устойчиво развитие-ЕТР”

 

 Ул. Цар Асен” № 19, ет. 1

1000 София

 

Tel/fax: +359-2-980 05 33

 

etp@mbox.digsys.bg

www.etp-bg.com