ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Новини

                                                            

 

Юни 2008

 

В края на юни 2008 завърши 19-месечният международен проект Зелен пояс”, в който фондация Проекти за устойчиво развитие-ЕТР” беше българският партньор.

 

Равносметката е: Зеленият пояс”, тази уникална ивица от Европейската природа, стаила в себе си мрачната история на студената война”, вече е добре познат и в България, благодарение на общите усилия на партньорите от България и останалите седем държави участнички в проекта.

 

Предлагаме на Вашето внимание брошурата на Зеления пояс” на български език.

 

/към брошурата/

 

_______________________________________________________________________

 

7 февруари 2008.

 

Проект:            Участие на гражданското общество в устойчивото развитие на необлагодетелствани селски общности в България”

 

Фондация “Проекти за устойчиво развитие” в партньорство с Народно читалище “Просвета”, Перущица спечели проекта “Участие на гражданското общество в устойчивото развитие на необлагодетелствани селски общности в България”, който стартира на 1 декември 2007 год. по грантовата схема за проекти с национално значение – Лот 1.

 

Проектът се финансира от Програма ФАР “Развитие на гражданското общество”, BG 2005/017-353.01.01.

 

Проектът се изпълнява в общини разположени в полупланинските и  планински селски райони на Южен централен район на планиране.

 

Още…

 

_______________________________________________________________________

 

Декември 2006.

 

 

 Фондация “Проекти за устойчиво развитие- ETP работи по проекта “ЗЕЛЕН ПОЯС– Опазване и валоризация на най-дългата система от хабитати в Европа. Проектът се финансира по програма INTERREG IIIB (CADSES) Национална програма.

 

Проект:          ЗЕЛЕН ПОЯС– Опазване и валоризация на най-                          дългата система от хабитати в Европа

 

Партньори: В проекта участват общо 17 партньорски организации от 8 държави: Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Словения,, България и Хърватия.

 

Какво означава “ЗЕЛЕН ПОЯС”?

 

По граничната зона на бившата “Желязна завеса” е запазена най-дългата система от местообитания /хабитати/ в Европа поради десетилетия на недостъпност. Със ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС се цели дългосрочното опазване на това уникално природно наследство, като по този начин се допринася за прилагане политиките за

НАТУРА 2000  и териториалните политики на Европейския съюз.

 

С трансформирането на бившия “пояс на смъртта” в зелен “жив пояс”, проектът цели да насърчи общуването между хората, които някога са били разделени  и да доведе до тяхното знание, че опазването на природата може да бъде съвместимо с устойчивото регионално развитие. Границите разделят, природата обединява”.

 

Още...

_______________________________________________________________________

 

 

На 6 Юли 2005 г. Фондация “Проекти за устойчиво развитие – ЕТР” чества 10 години от създаването си.

 

 

Фондация “Проекти за устойчиво развитие – ЕТР”, г. София и “Асоциация на общините от южен централен район ”Хебър”, със седалище г. Пловдив успешно изпълниха проект “Регионално партньорство за устойчиво интегрирано управление на отпадъците на общини в южен централен район” благодарение на финансовата помощ на Европейския съюз по програма ФАР “Развитие на гражданското общество”, CSDP BG 0204.02.

 

Още. . .