ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Партньори

¨ Център за нации в преход, Университет на Минесота, САЩ

¨ Център за екологични изследвания и обучение, Университет Дюкейн, Питсбърг, САЩ

¨ Регионален екологичен център

¨ Общини и асоциации в България

¨ Нестопански организации

¨ Фирми с екологична насоченост

¨ Фирми с екологосъобразно производство

¨ Международни нестопански организации

¨ Университети

 

Донори

 

¨ Американска агенция за международно развитие (USAID)

¨ Европейска комисия – програма PHARE и ISPA

¨ Организация за индустриално развитие към ООН (UNIDO)

¨ Фондация Чарлз Стюарт Мот”

¨ Регионален екологичен център