ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Проект

Проектът цели да отговори на спешните нужди на общинските съвети да разработят и приемат „Общински програми за управление дейностите по отпадъците” според изискванията на новоприетия „Закон за управление дейностите по отпадъците” чрез краткосрочно обучение на 35 общински представители от различни части на страната отговорни за съставяне на програмите.

Съставяне на общински програми за управление дейностите по отпадъците (1998)