ЕТР Фондация

Sustainable Development Projects

Проект

                                                   

 

От декември 2006 год. Фондация “Проекти за устойчиво развитие- ETP работи по проекта “ЗЕЛЕН ПОЯС– Опазване и валоризация на най-дългата система от хабитати в Европа. Проектът се финансира по програма INTERREG IIIB (CADSES) Национална програма.

 

Партньори: В проекта участват общо 17 партньорски организации от 8 държави: Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Словакия, Словения,, България и Хърватия.

 

Какво означава “ЗЕЛЕН ПОЯС”?

   

 

По граничната зона на бившата “Желязна завеса” е запазена най-дългата система от местообитания /хабитати/ в Европа поради десетилетия на недостъпност. Със ЗЕЛЕНИЯ ПОЯС се цели дългосрочното опазване на това уникално природно наследство, като по този начин се допринася за прилагане политиките за

НАТУРА 2000  и териториалните политики на Европейския съюз.

 

С трансформирането на бившия “пояс на смъртта” в зелен “жив пояс”, проектът цели да насърчи общуването между хората, които някога са били разделени  и да доведе до тяхното знание, че опазването на природата може да бъде съвместимо с устойчивото регионално развитие. Границите разделят, природата обединява”.

 

Среща на партньорските организации по проекта в Касперске Хори, Чехия (10-13 октомври 2007)

 

 С. Арда—4 км от българо-гръцката граница

 

Чудните мостове—Родопите

 

 

В края на юни 2008 завърши 19-месечният международен проект Зелен пояс”, в който фондация Проекти за устойчиво развитие-ЕТР” беше българският партньор.

 

Равносметката е: Зеленият пояс”, тази уникална ивица от Европейската природа, стаила в себе си мрачната история на студената война”, вече е добре познат и в България, благодарение на общите усилия на партньорите от България и останалите седем държави участнички в проекта.

 

Предлагаме на Вашето внимание брошурата на Зеления пояс” на български език.

 

/към брошурата/

“ЗЕЛЕН ПОЯС– Опазване и валоризация на най-дългата система от хабитати в Европа